BERNARD GARDEL

Öffentliche Sammlungen

1982 Wandfotografien, Regional Spital Wetzikon, Zürich, Schweiz
 • Treppenhaus Regional Spital Wetzikon

  Treppenhaus Regional Spital Wetzikon

 • Treppenhaus Regional Spital Wetzikon

  Treppenhaus Regional Spital Wetzikon


2019 Donation au Musée de l'Elysée, Lausanne, Vaud, Suisse
 • Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028722

  Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028722

 • Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028723

  Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028723

 • Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028724

  Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028724

 • Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028725

  Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028725

 • Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028726

  Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028726

 • Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028727

  Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028727

 • Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028728

  Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028728

 • Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028729

  Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028729

 • Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028730

  Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028730

 • Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028731

  Musée de l'Elysée Fonds Bernard Gardel No: 028731